User Tools

Site Tools


30-20828-linchen-la-gi

Linchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20828
Tên thay thế 2000 UO27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1134900
Viễn điểm quỹ đạo 2.6785594
Độ lệch tâm 0.1179181
Chu kỳ quỹ đạo 1354.6757480
Độ bất thường trung bình 137.53735
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64328
Kinh độ của điểm nút lên 135.58488
Acgumen của cận điểm 144.09718
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20828 Linchen (2000 UO27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20828 Linchen
30-20828-linchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)