User Tools

Site Tools


30-20830-luyajia-la-gi

Luyajia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20830
Tên thay thế 2000 UG45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8970811
Viễn điểm quỹ đạo 2.9701701
Độ lệch tâm 0.0124571
Chu kỳ quỹ đạo 1835.2931460
Độ bất thường trung bình 343.38978
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95715
Kinh độ của điểm nút lên 148.99502
Acgumen của cận điểm 95.42915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20830 Luyajia (2000 UG45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20830 Luyajia
30-20830-luyajia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)