User Tools

Site Tools


30-20831-zhangyi-la-gi

Zhangyi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20831
Tên thay thế 2000 UM47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1229955
Viễn điểm quỹ đạo 2.3815115
Độ lệch tâm 0.0573905
Chu kỳ quỹ đạo 1234.5944899
Độ bất thường trung bình 178.23236
Độ nghiêng quỹ đạo 2.06991
Kinh độ của điểm nút lên 355.84854
Acgumen của cận điểm 311.98636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20831 Zhangyi (2000 UM47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20831 Zhangyi
30-20831-zhangyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)