User Tools

Site Tools


30-20832-santhikodali-la-gi

Santhikodali
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20832
Tên thay thế 2000 UQ47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3862906
Viễn điểm quỹ đạo 3.1822988
Độ lệch tâm 0.1429461
Chu kỳ quỹ đạo 1696.9584753
Độ bất thường trung bình 240.54893
Độ nghiêng quỹ đạo 5.23043
Kinh độ của điểm nút lên 33.76515
Acgumen của cận điểm 356.87193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20832 Santhikodali (2000 UQ47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20832 Santhikodali
30-20832-santhikodali-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)