User Tools

Site Tools


30-20834-allihewlett-la-gi

Allihewlett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20834
Tên thay thế 2000 UM48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8945060
Viễn điểm quỹ đạo 2.6756962
Độ lệch tâm 0.1709312
Chu kỳ quỹ đạo 1261.7013159
Độ bất thường trung bình 359.93979
Độ nghiêng quỹ đạo 5.78000
Kinh độ của điểm nút lên 58.23477
Acgumen của cận điểm 77.04947
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20834 Allihewlett (2000 UM48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20834 Allihewlett
30-20834-allihewlett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)