User Tools

Site Tools


30-20835-eliseadcock-la-gi

Eliseadcock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20835
Tên thay thế 2000 UY49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3614488
Viễn điểm quỹ đạo 2.9538632
Độ lệch tâm 0.1114543
Chu kỳ quỹ đạo 1582.5103767
Độ bất thường trung bình 3.31210
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29659
Kinh độ của điểm nút lên 93.27683
Acgumen của cận điểm 212.61769
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20835 Eliseadcock (2000 UY49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20835 Eliseadcock
30-20835-eliseadcock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)