User Tools

Site Tools


30-20836-marilytedja-la-gi

Marilytedja
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20836
Tên thay thế 2000 UE51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7734240
Viễn điểm quỹ đạo 3.2261838
Độ lệch tâm 0.0754649
Chu kỳ quỹ đạo 1897.7443674
Độ bất thường trung bình 131.47614
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51028
Kinh độ của điểm nút lên 148.35248
Acgumen của cận điểm 293.68756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20836 Marilytedja (2000 UE51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20836 Marilytedja
30-20836-marilytedja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)