User Tools

Site Tools


30-20837-ramanlal-la-gi

Ramanlal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20837
Tên thay thế 2000 UX52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5664610
Viễn điểm quỹ đạo 3.1885674
Độ lệch tâm 0.1080979
Chu kỳ quỹ đạo 1782.8903148
Độ bất thường trung bình 212.92492
Độ nghiêng quỹ đạo 2.90103
Kinh độ của điểm nút lên 135.63198
Acgumen của cận điểm 258.94849
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20837 Ramanlal (2000 UX52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20837 Ramanlal
30-20837-ramanlal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)