User Tools

Site Tools


30-20839-bretharrison-la-gi

Bretharrison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20839
Tên thay thế 2000 US55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5360898
Viễn điểm quỹ đạo 2.8657932
Độ lệch tâm 0.0610349
Chu kỳ quỹ đạo 1621.3291251
Độ bất thường trung bình 329.36735
Độ nghiêng quỹ đạo 3.62083
Kinh độ của điểm nút lên 131.34020
Acgumen của cận điểm 199.95316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20839 Bretharrison (2000 US55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20839 Bretharrison
30-20839-bretharrison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)