User Tools

Site Tools


30-20840-borishanin-la-gi

Borishanin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20840
Tên thay thế 2000 UF58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1269575
Viễn điểm quỹ đạo 3.0244677
Độ lệch tâm 0.1742256
Chu kỳ quỹ đạo 1509.8872450
Độ bất thường trung bình 195.91496
Độ nghiêng quỹ đạo 9.11998
Kinh độ của điểm nút lên 240.04986
Acgumen của cận điểm 270.29366
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20840 Borishanin (2000 UF58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20840 Borishanin
30-20840-borishanin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)