User Tools

Site Tools


30-20843-kuotzuhao-la-gi

Kuotzuhao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20843
Tên thay thế 2000 UZ78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0498960
Viễn điểm quỹ đạo 2.7417044
Độ lệch tâm 0.1443794
Chu kỳ quỹ đạo 1354.4853783
Độ bất thường trung bình 154.97596
Độ nghiêng quỹ đạo 2.04476
Kinh độ của điểm nút lên 324.18191
Acgumen của cận điểm 298.80931
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20843 Kuotzuhao (2000 UZ78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20843 Kuotzuhao
30-20843-kuotzuhao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)