User Tools

Site Tools


30-20846-liyulin-la-gi

Liyulin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20846
Tên thay thế 2000 US103
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0190901
Viễn điểm quỹ đạo 2.5058137
Độ lệch tâm 0.1075655
Chu kỳ quỹ đạo 1242.9895390
Độ bất thường trung bình 143.76737
Độ nghiêng quỹ đạo 6.32009
Kinh độ của điểm nút lên 14.79892
Acgumen của cận điểm 324.46116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20846 Liyulin (2000 US103) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20846 Liyulin
30-20846-liyulin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)