User Tools

Site Tools


30-20850-gaglani-la-gi

Gaglani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20850
Tên thay thế 2000 VF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9247173
Viễn điểm quỹ đạo 2.8512223
Độ lệch tâm 0.1939943
Chu kỳ quỹ đạo 1347.8503304
Độ bất thường trung bình 43.41291
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81407
Kinh độ của điểm nút lên 274.05827
Acgumen của cận điểm 142.57239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20850 Gaglani (2000 VF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20850 Gaglani
30-20850-gaglani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)