User Tools

Site Tools


30-20851-ramachandran-la-gi

Ramachandran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20851
Tên thay thế 2000 VA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5792808
Viễn điểm quỹ đạo 3.1531066
Độ lệch tâm 0.1001024
Chu kỳ quỹ đạo 1772.3795909
Độ bất thường trung bình 120.62890
Độ nghiêng quỹ đạo 0.78718
Kinh độ của điểm nút lên 270.69855
Acgumen của cận điểm 221.33961
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20851 Ramachandran (2000 VA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20851 Ramachandran
30-20851-ramachandran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)