User Tools

Site Tools


30-20852-allilandstrom-la-gi

Allilandstrom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20852
Tên thay thế 2000 VY12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3143063
Viễn điểm quỹ đạo 2.7363061
Độ lệch tâm 0.0835542
Chu kỳ quỹ đạo 1465.7823493
Độ bất thường trung bình 93.98953
Độ nghiêng quỹ đạo 2.50318
Kinh độ của điểm nút lên 104.94455
Acgumen của cận điểm 158.03285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20852 Allilandstrom (2000 VY12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20852 Allilandstrom
30-20852-allilandstrom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)