User Tools

Site Tools


30-20853-yunxiangchu-la-gi

Yunxiangchu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20853
Tên thay thế 2000 VQ13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2704082
Viễn điểm quỹ đạo 2.7747594
Độ lệch tâm 0.0999672
Chu kỳ quỹ đạo 1463.4127305
Độ bất thường trung bình 276.14337
Độ nghiêng quỹ đạo 4.13378
Kinh độ của điểm nút lên 108.05586
Acgumen của cận điểm 347.00175
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20853 Yunxiangchu (2000 VQ13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20853 Yunxiangchu
30-20853-yunxiangchu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)