User Tools

Site Tools


30-20854-tetruashvily-la-gi

Tetruashvily
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20854
Tên thay thế 2000 VH27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0879601
Viễn điểm quỹ đạo 2.7505533
Độ lệch tâm 0.1369415
Chu kỳ quỹ đạo 1374.4259719
Độ bất thường trung bình 25.58221
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67534
Kinh độ của điểm nút lên 184.12283
Acgumen của cận điểm 197.23991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20854 Tetruashvily (2000 VH27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20854 Tetruashvily
30-20854-tetruashvily-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)