User Tools

Site Tools


30-20855-arifawan-la-gi

Muhammad Arif Rawan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20855
Tên thay thế 2000 VV27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8927211
Viễn điểm quỹ đạo 2.6602779
Độ lệch tâm 0.1685827
Chu kỳ quỹ đạo 1254.5840672
Độ bất thường trung bình 80.98040
Độ nghiêng quỹ đạo 3.47493
Kinh độ của điểm nút lên 129.65886
Acgumen của cận điểm 267.72140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

Muhammad Arif Rawan (2000 VV27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20855 Arifawan
30-20855-arifawan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)