User Tools

Site Tools


30-20856-hamzabari-la-gi

Hamzabari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20856
Tên thay thế 2000 VT28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1625243
Viễn điểm quỹ đạo 2.4783667
Độ lệch tâm 0.0680564
Chu kỳ quỹ đạo 1291.0869134
Độ bất thường trung bình 238.45979
Độ nghiêng quỹ đạo 6.63513
Kinh độ của điểm nút lên 184.65329
Acgumen của cận điểm 44.66091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20856 Hamzabari (2000 VT28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20856 Hamzabari
30-20856-hamzabari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)