User Tools

Site Tools


30-20857-richardromeo-la-gi

Richardromeo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20857
Tên thay thế 2000 VA30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1224473
Viễn điểm quỹ đạo 2.8170221
Độ lệch tâm 0.1406173
Chu kỳ quỹ đạo 1417.6659210
Độ bất thường trung bình 33.71661
Độ nghiêng quỹ đạo 9.35235
Kinh độ của điểm nút lên 102.06776
Acgumen của cận điểm 253.28635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20857 Richardromeo (2000 VA30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20857 Richardromeo
30-20857-richardromeo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)