User Tools

Site Tools


30-20858-cuirongfeng-la-gi

Cuirongfeng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20858
Tên thay thế 2000 VM31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5220056
Viễn điểm quỹ đạo 2.7245270
Độ lệch tâm 0.0386010
Chu kỳ quỹ đạo 1551.8937760
Độ bất thường trung bình 284.94229
Độ nghiêng quỹ đạo 1.99773
Kinh độ của điểm nút lên 183.50017
Acgumen của cận điểm 224.56218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20858 Cuirongfeng (2000 VM31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20858 Cuirongfeng
30-20858-cuirongfeng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)