User Tools

Site Tools


30-20861-lesliebeh-la-gi

Lesliebeh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20861
Tên thay thế 2000 VX34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3552346
Viễn điểm quỹ đạo 2.8827184
Độ lệch tâm 0.1007042
Chu kỳ quỹ đạo 1548.0887318
Độ bất thường trung bình 295.30990
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63798
Kinh độ của điểm nút lên 120.31352
Acgumen của cận điểm 285.31703
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20861 Lesliebeh (2000 VX34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20861 Lesliebeh
30-20861-lesliebeh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)