User Tools

Site Tools


30-20862-jenngoedhart-la-gi

Jenngoedhart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20862
Tên thay thế 2000 VY34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9576463
Viễn điểm quỹ đạo 2.5187321
Độ lệch tâm 0.1253437
Chu kỳ quỹ đạo 1223.0483461
Độ bất thường trung bình 18.64798
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07321
Kinh độ của điểm nút lên 223.89065
Acgumen của cận điểm 285.39375
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20862 Jenngoedhart (2000 VY34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20862 Jenngoedhart
30-20862-jenngoedhart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)