User Tools

Site Tools


30-20863-jamescronk-la-gi

Jamescronk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20863
Tên thay thế 2000 VW35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9493912
Viễn điểm quỹ đạo 2.5881732
Độ lệch tâm 0.1407764
Chu kỳ quỹ đạo 1248.2099023
Độ bất thường trung bình 95.95875
Độ nghiêng quỹ đạo 4.76473
Kinh độ của điểm nút lên 147.45754
Acgumen của cận điểm 257.11140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20863 Jamescronk (2000 VW35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20863 Jamescronk
30-20863-jamescronk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)