User Tools

Site Tools


30-20870-kaningher-la-gi

Kaningher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20870
Tên thay thế 2000 VC48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6305094
Viễn điểm quỹ đạo 3.0433330
Độ lệch tâm 0.0727591
Chu kỳ quỹ đạo 1745.2968975
Độ bất thường trung bình 274.86276
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47434
Kinh độ của điểm nút lên 158.95745
Acgumen của cận điểm 176.34218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20870 Kaningher (2000 VC48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20870 Kaningher
30-20870-kaningher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)