User Tools

Site Tools


30-20873-evanfrank-la-gi

Evanfrank
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20873
Tên thay thế 2000 VH49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0735090
Viễn điểm quỹ đạo 2.7947704
Độ lệch tâm 0.1481553
Chu kỳ quỹ đạo 1387.1284880
Độ bất thường trung bình 316.72123
Độ nghiêng quỹ đạo 7.86669
Kinh độ của điểm nút lên 51.06778
Acgumen của cận điểm 57.04349
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20873 Evanfrank (2000 VH49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20873 Evanfrank
30-20873-evanfrank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)