User Tools

Site Tools


30-20874-macgregor-la-gi

MacGregor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20874
Tên thay thế 2000 VL49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6516086
Viễn điểm quỹ đạo 3.2386506
Độ lệch tâm 0.0996632
Chu kỳ quỹ đạo 1846.0992206
Độ bất thường trung bình 252.88075
Độ nghiêng quỹ đạo 1.97865
Kinh độ của điểm nút lên 7.75739
Acgumen của cận điểm 328.77199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20874 MacGregor (2000 VL49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Meredith MacGregor, a student ở Harvard University[cần dẫn nguồn].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20874 MacGregor
30-20874-macgregor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)