User Tools

Site Tools


30-20878-uwetreske-la-gi

Uwetreske
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20878
Tên thay thế 2000 VH50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2715570
Viễn điểm quỹ đạo 3.1359298
Độ lệch tâm 0.1598474
Chu kỳ quỹ đạo 1623.8526635
Độ bất thường trung bình 318.82480
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52713
Kinh độ của điểm nút lên 247.35585
Acgumen của cận điểm 93.35504
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20878 Uwetreske (2000 VH50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20878 Uwetreske
30-20878-uwetreske-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)