User Tools

Site Tools


30-20879-chengyuhsuan-la-gi

Chengyuhsuan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20879
Tên thay thế 2000 VJ55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1077749
Viễn điểm quỹ đạo 2.5005075
Độ lệch tâm 0.0852232
Chu kỳ quỹ đạo 1277.5034063
Độ bất thường trung bình 304.03975
Độ nghiêng quỹ đạo 4.72311
Kinh độ của điểm nút lên 279.29132
Acgumen của cận điểm 254.00794
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

20879 Chengyuhsuan (2000 VJ55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20879 Chengyuhsuan
30-20879-chengyuhsuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)