User Tools

Site Tools


30-20880-yiyideng-la-gi

Yiyideng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20880
Tên thay thế 2000 VE57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5668198
Viễn điểm quỹ đạo 2.8237822
Độ lệch tâm 0.0476686
Chu kỳ quỹ đạo 1616.2529680
Độ bất thường trung bình 357.55536
Độ nghiêng quỹ đạo 4.58064
Kinh độ của điểm nút lên 4.20423
Acgumen của cận điểm 309.18105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

20880 Yiyideng (2000 VE57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20880 Yiyideng
30-20880-yiyideng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)