User Tools

Site Tools


30-20883-gervais-la-gi

Gervais
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20883
Tên thay thế 2000 VD58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9560339
Viễn điểm quỹ đạo 2.5504079
Độ lệch tâm 0.1318943
Chu kỳ quỹ đạo 1235.3899694
Độ bất thường trung bình 202.63921
Độ nghiêng quỹ đạo 5.94102
Kinh độ của điểm nút lên 302.29437
Acgumen của cận điểm 336.26873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20883 Gervais (2000 VD58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20883 Gervais
30-20883-gervais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)