User Tools

Site Tools


30-20887-ngwaikin-la-gi

Ngwaikin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. K. Y. Yeung
Nơi khám phá Desert Beaver Observatory
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20887
Tên thay thế 2000 WP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8773696
Viễn điểm quỹ đạo 2.6064402
Độ lệch tâm 0.1626007
Chu kỳ quỹ đạo 1226.0952300
Độ bất thường trung bình 178.45945
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19936
Kinh độ của điểm nút lên 94.57315
Acgumen của cận điểm 240.41308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20887 Ngwaikin (2000 WP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 2000 bởi W. K. Y. Yeung ở Desert Beaver Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20887 Ngwaikin
30-20887-ngwaikin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)