User Tools

Site Tools


30-20888-siyueguo-la-gi

Siyueguo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20888
Tên thay thế 2000 WB14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4292574
Viễn điểm quỹ đạo 2.9311762
Độ lệch tâm 0.0936340
Chu kỳ quỹ đạo 1602.7040110
Độ bất thường trung bình 316.34985
Độ nghiêng quỹ đạo 1.50161
Kinh độ của điểm nút lên 299.73159
Acgumen của cận điểm 46.85621
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20888 Siyueguo (2000 WB14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20888 Siyueguo
30-20888-siyueguo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)