User Tools

Site Tools


30-20892-macchnoic-la-gi

MacChnoic
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20892
Tên thay thế 2000 WE75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8871775
Viễn điểm quỹ đạo 2.5676303
Độ lệch tâm 0.1527457
Chu kỳ quỹ đạo 1214.2186215
Độ bất thường trung bình 286.19031
Độ nghiêng quỹ đạo 6.82856
Kinh độ của điểm nút lên 279.42393
Acgumen của cận điểm 304.46551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20892 MacChnoic (2000 WE75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20892 MacChnoic
30-20892-macchnoic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)