User Tools

Site Tools


30-20893-rosymccloskey-la-gi

Rosymccloskey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20893
Tên thay thế 2000 WJ75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8093310
Viễn điểm quỹ đạo 2.6901426
Độ lệch tâm 0.1957588
Chu kỳ quỹ đạo 1232.5257380
Độ bất thường trung bình 181.58903
Độ nghiêng quỹ đạo 4.88371
Kinh độ của điểm nút lên 280.75539
Acgumen của cận điểm 11.99710
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20893 Rosymccloskey (2000 WJ75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20893 Rosymccloskey
30-20893-rosymccloskey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)