User Tools

Site Tools


30-20894-krumeich-la-gi

Krumeich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20894
Tên thay thế 2000 WP93
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5390232
Viễn điểm quỹ đạo 2.9064750
Độ lệch tâm 0.0674781
Chu kỳ quỹ đạo 1641.0048456
Độ bất thường trung bình 3.07823
Độ nghiêng quỹ đạo 4.96475
Kinh độ của điểm nút lên 54.76164
Acgumen của cận điểm 247.86268
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20894 Krumeich (2000 WP93) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20894 Krumeich
30-20894-krumeich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)