User Tools

Site Tools


30-20902-kylebeighle-la-gi

Kylebeighle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 12 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20902
Tên thay thế 2000 XY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6981933
Viễn điểm quỹ đạo 2.7294015
Độ lệch tâm 0.0057499
Chu kỳ quỹ đạo 1632.9186975
Độ bất thường trung bình 128.62453
Độ nghiêng quỹ đạo 8.72899
Kinh độ của điểm nút lên 14.29293
Acgumen của cận điểm 174.91887
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20902 Kylebeighle (2000 XY6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20902 Kylebeighle
30-20902-kylebeighle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)