User Tools

Site Tools


30-20952-tydeus-la-gi

Tydeus
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20952
Tên thay thế 5151 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7445035
Viễn điểm quỹ đạo 5.6428235
Độ lệch tâm 0.0864823
Chu kỳ quỹ đạo 4323.2379323
Độ bất thường trung bình 294.27412
Độ nghiêng quỹ đạo 9.97124
Kinh độ của điểm nút lên 314.93057
Acgumen của cận điểm 89.62942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

20952 Tydeus (5151 T-2) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 by C. J. van Houten and I. van Houten-Groeneveld. Nó được đặt theo tên the Greek hero Tydeus.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20952 Tydeus
30-20952-tydeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)