User Tools

Site Tools


30-20963-pisarenko-la-gi

Pisarenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20963
Tên thay thế 1977 QN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1464972
Viễn điểm quỹ đạo 3.0920044
Độ lệch tâm 0.1804919
Chu kỳ quỹ đạo 1548.3318896
Độ bất thường trung bình 128.99354
Độ nghiêng quỹ đạo 12.91191
Kinh độ của điểm nút lên 343.51967
Acgumen của cận điểm 308.44218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

20963 Pisarenko (1977 QN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20963 Pisarenko
30-20963-pisarenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)