User Tools

Site Tools


30-20964-mons-naklethi-la-gi

Mons Naklethi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20964
Tên thay thế 1977 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9298534
Viễn điểm quỹ đạo 2.8368762
Độ lệch tâm 0.1902820
Chu kỳ quỹ đạo 1343.9533523
Độ bất thường trung bình 81.93809
Độ nghiêng quỹ đạo 9.32618
Kinh độ của điểm nút lên 276.65079
Acgumen của cận điểm 135.15897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20964 Mons Naklethi (1977 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20964 Mons Naklethi
30-20964-mons-naklethi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)