User Tools

Site Tools


30-20969-samo-la-gi

Samo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20969
Đặt tên theo Samo
Tên thay thế 1979 SH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8911954
Viễn điểm quỹ đạo 3.3248428
Độ lệch tâm 0.2748537
Chu kỳ quỹ đạo 1538.3833702
Độ bất thường trung bình 278.54118
Độ nghiêng quỹ đạo 5.20418
Kinh độ của điểm nút lên 331.54004
Acgumen của cận điểm 50.21363
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20969 Samo (1979 SH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1979 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20969 Samo
30-20969-samo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)