User Tools

Site Tools


30-21010-kishon-la-gi

Kishon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21010
Đặt tên theo Ephraim Kishon
Tên thay thế 1988 PL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7495552
Viễn điểm quỹ đạo 2.7456148
Độ lệch tâm 0.2215844
Chu kỳ quỹ đạo 1230.7578279
Độ bất thường trung bình 304.71958
Độ nghiêng quỹ đạo 7.23715
Kinh độ của điểm nút lên 338.96316
Acgumen của cận điểm 7.57637
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21010 Kishon (1988 PL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21010 Kishon
30-21010-kishon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)