User Tools

Site Tools


30-21014-daishi-la-gi

Daishi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21014
Tên thay thế 1988 TS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4466010
Viễn điểm quỹ đạo 3.8157284
Độ lệch tâm 0.2186291
Chu kỳ quỹ đạo 2023.7519901
Độ bất thường trung bình 192.46096
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57781
Kinh độ của điểm nút lên 174.14035
Acgumen của cận điểm 222.80290
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

21014 Daishi (1988 TS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1988 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21014 Daishi
30-21014-daishi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)