User Tools

Site Tools


30-21016-miyazawaseiroku-la-gi

Miyazawaseiroku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21016
Tên thay thế 1988 VA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9529628
Viễn điểm quỹ đạo 2.9099840
Độ lệch tâm 0.1967986
Chu kỳ quỹ đạo 1384.8499569
Độ bất thường trung bình 52.56674
Độ nghiêng quỹ đạo 11.84053
Kinh độ của điểm nút lên 218.97737
Acgumen của cận điểm 182.74695
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21016 Miyazawaseiroku (1988 VA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1988 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21016 Miyazawaseiroku
30-21016-miyazawaseiroku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)