User Tools

Site Tools


30-21022-ike-la-gi

Ike
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21022
Tên thay thế 1989 CR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9048292
Viễn điểm quỹ đạo 3.2188596
Độ lệch tâm 0.2564618
Chu kỳ quỹ đạo 1497.7093783
Độ bất thường trung bình 174.83356
Độ nghiêng quỹ đạo 24.95735
Kinh độ của điểm nút lên 110.97946
Acgumen của cận điểm 116.32203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

21022 Ike (1989 CR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21022 Ike
30-21022-ike-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)