User Tools

Site Tools


30-21047-hodierna-la-gi

Hodierna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21047
Đặt tên theo Giovanni Battista Hodierna
Tên thay thế 1990 SE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2788645
Viễn điểm quỹ đạo 4.6913693
Độ lệch tâm 0.1772225
Chu kỳ quỹ đạo 2905.7620212
Độ bất thường trung bình 93.95653
Độ nghiêng quỹ đạo 4.49162
Kinh độ của điểm nút lên 52.32556
Acgumen của cận điểm 290.48885
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

21047 Hodierna (1990 SE5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21047 Hodierna
30-21047-hodierna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)