User Tools

Site Tools


30-21059-penderecki-la-gi

Penderecki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21059
Đặt tên theo Krzysztof Penderecki
Tên thay thế 1991 GR10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7725496
Viễn điểm quỹ đạo 3.1616574
Độ lệch tâm 0.0655703
Chu kỳ quỹ đạo 1866.7986286
Độ bất thường trung bình 203.01963
Độ nghiêng quỹ đạo 10.90739
Kinh độ của điểm nút lên 42.55863
Acgumen của cận điểm 67.48032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21059 Penderecki (1991 GR10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21059 Penderecki
30-21059-penderecki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)