User Tools

Site Tools


30-21073-darksky-la-gi

21073 Darksky (tên chỉ định: 1991 RE) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Canberra, Australia, ngày 4 tháng 9 năm 1991. Nó được đặt theo tên Dark Sky Scotland, an astronomy education program in Scotland.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21073 Darksky
30-21073-darksky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)