User Tools

Site Tools


30-21074-r-gen-la-gi

21074 Rügen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1418.9416012 ngày (3.88 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-21074-r-gen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)