User Tools

Site Tools


30-21076-kokoschka-la-gi

Kokoschka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21076
Tên thay thế 1991 RG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8759992
Viễn điểm quỹ đạo 2.9569476
Độ lệch tâm 0.2236624
Chu kỳ quỹ đạo 1372.0547511
Độ bất thường trung bình 173.17921
Độ nghiêng quỹ đạo 1.51289
Kinh độ của điểm nút lên 279.14809
Acgumen của cận điểm 58.33310
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21076 Kokoschka (1991 RG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21076 Kokoschka
30-21076-kokoschka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)